Pecorino Metello

3° Award Category Pecorini Aged more than 91 days at Trofeo San Lucio 2018