Panino al Salame con Pecorino lo Zafferano

,
https://www.youtube.com/watch?v=aMajHB7EsNo

Schiacciata Lunigiana

,
https://www.youtube.com/watch?v=Xs_XwkiQmxs